Menu

O nás

CZ

Filmovou distribuční společnost Artcam založil v roce 2000 Artemio Benki, francouzský producent a režisér, který od začátku 90. let žil, podnikal a tvořil v Praze. Cílem Artcamu od jeho začátků bylo přivážet odvážné, objevné a provokativní filmy, které rozšiřují obzory české distribuce.

Artcam tak uvedl do kin filmy ikon artové kinematografie, jako je Jim Jarmusch, David Lynch, Michael Haneke, Lars von Trier, Arnaud Desplechin, Pak Čchan-uk, Claire Denis nebo Pablo Larraín. Objevuje ale i českému publiku méně známé, originální tváře jako například Céline Sciamma, Philippe Lesage, Héléna Klotz, Deniz Gamze Ergüven, Jayro Bustamante, Apichatpong Weerasethakul a další.

Kromě zahraničních filmů se Artcam zaměřuje i na práci s domácími hranými a dokumentárními tituly (Vlk z Královských Vinohrad, Miluj mě, jestli to dokážeš, Bratříček Karel, Schmitke).

Artcam během své historie uvedl hned několik filmů oceněných Zlatou palmou na festivalu v Cannes (4 měsíce, 3 týdny, 2 dny, Mezi zdmi, Strýček Búnmí, Bílá stuha, Láska), i těch, které byly oceněny v paralelních sekcích festivalu (filmy Mami!, Bílý Bůh, O patro níž, Láska z Khon Kaen, Tři vzpomínky, Poklad, Vnitřní slunce, Lekce a další).

K nejnovějším titulům, které Artcam představil českému publiku, patří historická romance Portrét dívky v plamenech, oceněný v Cannes, na Oscara nominované dokumenty Země medu a Pro Samu, a v neposlední také celovečerní debut zakladatele společnosti Artemia Benkiho Sólo, oceněný jako nejlepší český dokument na MFDF Jihlava.

Naším cílem je přinášet do kin filmy, na které se nezapomíná.

EN

The film distribution company Artcam was founded in 2000 by Artemio Benki, French producer and director, who lived, worked and created in Prague since the early 90s. Since its beginnings, Artcam’s aim was to bring courageous, innovative and provocative films that broaden the horizons of Czech distribution.

Thus Artcam has released here films of arthouse film icons such as Jim Jarmusch, David Lynch, Michael Haneke, Lars von Trier, Arnaud Desplechin, Chan-wook Park, Claire Denis or Pablo Larraín. Yet it also reveals some less known, original faces to the Czech audience, e.g. Céline Sciamma, Philippe Lesage, Héléna Klotz, Deniz Gamze Ergüven, Jayro Bustamante, Apichatpong Weerasethakul and others.

Besides foreign films Artcam focuses on working with local feature films and documentaries (The Wolf from Royal Vineyard Street, Love Me If You Can, Brother Karel, Schmitke).

During its history Artcam has released several films that won the Palme d'Or at the Cannes Film Festival (4 Months, 3 Weeks and 2 Days, The Class, Oncle Boonmee (qui se souvient de ses vies antérieures), The White Ribbon, Love) and also those that won prizes in other sections of the festival (films such as Mommy, Underdog, L´Étage du dessous, Rak ti Khon Kaen, My Golden Days, Le Trésor, Bright Sunshine In, The Workshop etc.)

The most recent works that Artcam has introduced to the Czech public are for instance the historical romance Portrait of a Lady on Fire awarded at the Cannes Film Festival, the Oscar-nominated documentaries Honeyland and For Sama and last but not least the feature documentary Solo by Artcam’s founder Artemio Benki awarded the Czech Joy! Best Documentary prize at Jihlava Interantional Film Festival.

Our goal is to release films you won’t forget.

FR

La société de distribution Artcam a été fondé en 2000, par Artemio Benki, producteur et réalisateur français, qui depuis le début des années 90, avait choisi Prague pour y vivre, travailler et créer. Depuis le début, l’objectif d’Artcam est de montrer des films audacieux, innovants et provocateurs, pour élargir les horizons de la distribution tchèque.

Artcam a distribué en salle des films d’icônes du cinéma d’auteur, comme Jim Jarmusch, David Lynch, Michael Haneke, Lars von Trier, Arnaud Desplechin, Pak Čchan-uk, Claire Denis ou Pablo Larraín. Mais, la société fait également découvrir au public tchèque des cinéastes originaux moins connus, comme par exemple Céline Sciamma, Philippe Lesage, Héléna Klotz, Deniz Gamze Ergüven, Jayro Bustamante, Apichatpong Weerasethakul etc.

Outre les films étrangers, Artcam s’intéresse également aux films de fiction et documentaires nationaux (Le Loup de Vinohrady, Aime-moi si tu peux, Brother Karel, Schmitke).

Au cours de son histoire, Artacm a déjà présentée plusieurs films récompensés de la Palme d’Or au Festival de Cannes (4 mois, 3 semaines, 2 jours, Entre les murs, Oncle Boonmee, Le Ruban blanc, Amour), ainsi que certains films récompensés dans des sections parallèles du festival (Mommy, White God, L’étage du dessous, Cemetery of Splendour, Trois souvenirs de ma jeunesse, Le Trésor, Un beau soleil intérieur, L’Atelier etc.)

Parmi les nouveaux films que Artcam présente au public tchèque, citons la romance historique Portrait de la jeune fille en feu, récompensée à Cannes, les documentaires nominés aux Oscars: Honeyland, Pour Sama, et enfin Solo, premier long métrage du fondateur de la société, Artemio Benki, primé meilleur film documentaire tchèque au Festival international du film documentaire de Jihlava.

Notre objectif est de promouvoir en salle des films inoubliables.

CZ

Artemio se narodil v Paříži, kde už ve třinácti letech začal pracovat pro rádio jako novinář. V osmnácti letech nastoupil do redakce časopisu L’Autre Journal, kde spolupracoval například s Marguerite Duras nebo Herve Guibertem. V roce 1989 přijel poprvé do Prahy, aby pracoval na svém krátkém filmu o romských uprchlících. V roce 1992 se v Praze usadil a o dva roky později tu založil úspěšnou produkční společnost Sirena Film, v roce 2000 pak distribuční společnost Artcam.

Jako režisér natočil několik krátkých filmů (My Land, 1993, Ostrov na střeše, 2001 a další), podílel se na povídkových filmech Měsíční údolí (1994, producent, autor námětu, spolurežisér) a Praha očima (1999, režisér – povídka Riziko).

Jeho celovečerním debutem byl dokument Sólo (2019), který se stal jedním z nejúspěšnějších českých dokumentů roku. Film Sólo byl vybrán do prestižní sekce l'ACid festivalu v Cannes a získal řadu cen, mimo jiné za nejlepší český film v sekci Česká radost na MFDF Jihlava, nejlepší film na festivalech MakeDox Creative Documentary, Duhok International Film Festival a dalších.

Jako producent pracoval Artemio Benki na celé řadě zahraničních filmů natáčených v Česku, koprodukoval například snímky Královská aféra (2012, režie Nikolaj Arcel, ocenění: Stříbrný medvěd na Berlinale 2012), Marguerite (2015, režie X. Giannoli, ocenění: sedm nominací a čtyři francouzské ceny César, mimojiné pro Čecha Martina Kurela za výpravu, film byl také vybrán do soutěže na MFF v Benátkách), Personal Shopper (2016, režie Olivier Assayas, ocenění: Nejlepší režie na MFF v Cannes 2016), Tanečnice (režie Stéphanie Di Giusto, sekce Un Certain Regard, MFF v Cannes 2016), nebo Humorista (2019, režie Michail Idov).

V roce 2000 založil distribuční společnost Artcam (dnes Artcam Films), která přinášela do českých kin nezávislou a originální zahraniční i českou filmovou produkci. Artcam představil českým divákům v průběhu let mnoho filmů oceněných na mezinárodních festivalech, například celou sérii filmů oceněných Zlatou palmu na Festivalu v Cannes (4 měsíce, 3 týdny, 2 dny; Mezi zdmi; Strýček Búnmí; Bílá stuha; Láska).

EN

Artemio was born in Paris where he started his career as a thirteen-year-old working as a radio reporter. He joined the editorial staff of L’Autre Journal magazine at the age of eighteen, which brought him together with personalities such as Marguerite Duras or Herve Guibert. In 1989 he first came to Prague to work on his short film about Roma refugees. In 1992 he settled in Prague and two years later he founded here Sirena Film, a successful production company.

His directing work comprised of several short films (My Land, 1993, Island on the Roof, 2001 and others), he also participated in omnibus films, such as Moon Valley (1994, producer, author of the story, co-director) and Prague Stories (1999, co-director).

His documentary feature debut Solo (2019) became one of the most acclaimed Czech documentaries of the year. It was selected to l'Acid, a prestigious section of the Cannes Film Festival and won several awards, i.e. for the best Czech film in Czech Joy competition at Ji.hlava International Documentary Film Festival, for the best film at MakeDox Creative Documentary festival, Duhok International Film Festival and others.

Artemio Benki worked as a producer on a wide range of foreign films shot in the Czech Republic, he co-produced films such as A Royal Affair (2012, directed by Nikolaj Arcel, won the Silver Bear at the Berlinale 2012),  Marguerite (2015, directed by X. Giannoli, gained seven nominations and four French César Awards, the film was also selected to the Venice Film Festival competition), Personal Shopper (2016, directed by Olivier Assayas, won the Best Director at  the Cannes Film Festival 2016), La Danseuse (directed by Stéphanie Di Giusto, selected to Un Certain Regard section at the  Cannes Film Festival 2016) or The Humorist (2019, directed by Michail Idov).

In 2000 he founded Artcam (Artcam Films today), a distribution film company, which has brought independent and original, foreign as well as local films to Czech cinemas. Throughout the years, Artcam has introduced to the Czech audience many films awarded at international festivals, e.g. a whole series of films awarded the Palme d'Or at the Cannes Film Festival (4 Months, 3 Weeks & 2 Days by Cristian Mungiu; The Class by Laurent Cantet; Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives by Apichatpong Weerasethakul; The White Ribbon and Love by Michael Haneke).

FR

Artemio est né à Paris, où dès ses treize ans il a commencé à travailler pour la radio comme journaliste. A dix-huit ans, il a intégré la rédaction du magazine L’Autre Journal, où il a travaillé entre autres avec Marguerite Duras ou Hervé Guibert. En 1989, il arrive pour la première fois à Prague, pour travailler sur son premier court métrage consacré aux réfugiés roms. En 1992, il s’installe à Prague et deux ans plus tard il fonde la florissante société de production Sirena Film, puis en 2000 la société de distribution Artcam.

En tant que réalisateur, il a tourné plusieurs courts métrages (My Land, 1993, Island on the Roof, 2001 etc.), participé à des films d’anthologie La vallée de la lune (1994, producteur, auteur et coréalisateur) et Prague vu par (1999, réalisateur – Risque).

Son premier long métrage est le documentaire Sólo (2019), qui se trouve être l’un des films documentaires tchèques les plus réussis de l’année. Le film Solo a été sélectionné dans la prestigieuse section de l’ACid au festival de Cannes, il a aussi obtenu une série de récompense, dont celle du meilleur film tchèque de la section Joie tchèque du Festival international du film documentaire de Jihlava, meilleur film aux festivals de MakeDox Creative Documentary, Duhok International Film Festival etc.

En tant que producteur, Artemio Benki a travaillé sur toute une série de films étrangers tournés en Tchéquie, il a coproduit entre autre les films Royal Affair (2012, réalisateur: Nikolaj Arcel, récompense: Ours d’Argent à la Berlinale 2012) Marguerite (2015, réalisateur: X. Giannoli, récompense: sept nominations et quatre Césars, notamment celui des meilleurs décors pour le Tchèque Martin Kurel, le film a également été sélectionné à la Mostra de Venise),  Personal Shopper (2016, réalisateur: Olivier Assayas, récompense: Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2016), La Danseuse (réalisatrice: Stéphanie Di Giusto, section Un Certain Regard, Festival de Cannes 2016), ou encore  The Humorist  (2019, réalisation Michael Idov).

En 2000, il a fondé la société de distribution Artcam (aujourd’hui Artcam Films), qui a apporté dans les salles de cinéma tchèque une production cinématographique étrangère et nationale, indépendante et originale.  Au fil des ans, Artcam a présenté au public tchèque de nombreux films primés lors de festivals internationaux, par exemple toute une série de films récompensés de la Palme d’Or au Festival de Cannes (4 mois, 3 semaines, 2 jours, Entre les murs, Oncle Boonmee, Le ruban blanc, Amour).